Sabelskjöldska stenen i Högsby

 

 

Sabelskjöldska stenen i Högsby
Historien om den Sabelskjöldska stenen i Högsby, del 1

Historien om den Sabelskjöldska stenen i Högsby, del 2
 
   
Tidningsartikeln
En lokaltidnings artikel om fyndet.
   
Åsebo Holm
Holmen / Åseboholm
     
  Högsby Kyrka 1634

Högsby gamla Kyrka genom seklerna
Här ligger Carl Sabelskjöld den äldres första hustru begraven.