NnnnFörnamn / Given name
Nnnn = Efternamn / Surname
11/10 1801 = dd/mm  yyyy
  f.  = flicknamn / maiden name
  a.  = adopterad / adopted
f.u. = född utom äktenskapet / illegitimate
 
   = född/born
  = död/dead
= tillbaka/back    = nästa ana/next ancestor
  = slut på grenen/end of branch
 =Fotografi / Portrait
 =Info. & historia / Information & history
Hans 
Jonsøn

1681
Meland bruk 2
1750
Meland bnr. 3
Utigarden
Jon
Olsøn
1635  
Meland   
1711   
Meland, bruk 2 
Ødegårdsmann / Settler.
Ole 
Meland
? 
före / before 1666 
Meland
Peder Truligvis far til Ole
Meland
? 
? 
Meland

Ødegårdsmann fr.o.m. 1622.
/ Settler in 1622.

Inga uppgifter/

No information
Marit 
Carstensdatter
?
1762
Meland bnr. 3
Utigarden
Tillbaka till:
Huvudsidan
Tillbaka till:
Starta resan
Back to:
Mainpage
Back to:
Start journey
www.svaleng.com
© SPW