NnnnFörnamn / Given name
Nnnn = Efternamn / Surname
11/10 1801 = dd/mm  yyyy
  f.  = flicknamn / maiden name
  a.  = adopterad / adopted
f.u. = född utom äktenskapet / illegitimate
   = född/born
  = död/dead
= tillbaka/back    = nästa ana/next ancestor
  = slut på grenen/end of branch
 =Fotografi / Portrait
 =Info. & historia / Information & history
Augustinus
Aronsøn
1660
Holmsletta bnr. 1
1738
Holmsletta bnr. 1
Aron
Steensøn
1629
1689
Holmsletta bnr. 1
(Først kjente brukern på
garn / First known farmer
at this farm.)
Randi
Jonsdatter
1665
1748
Holmsletta bnr. 1
Tillbaka till:
Huvudsidan
Tillbaka till:
Starta resan
Back to:
Mainpage
Back to:
Start journey
www.svaleng.com
© SPW