NnnnFörnamn / Given name
Nnnn = Efternamn / Surname
11/10 1801 = dd/mm  yyyy
  f.  = flicknamn / maiden name
  a.  = adopterad / adopted
f.u. = född utom äktenskapet / illegitimate
   = född/born
  = död/dead
= tillbaka/back    = nästa ana/next ancestor
  = slut på grenen/end of branch
 =Fotografi / Portrait
 =Info. & historia / Information & history
Knut
Ingebrigtsen

1680
Klett
1742
Klett 
Ingebrigt
Klett

Klett
Ingeborg
Olsdatter


Klett
Ole H.
Sneve


Sneve
Kari
Johnsdatter

Mjøen

Klett
John
Gulliksen

1713
Mjøen
( Husmann / 
Gullik
Johnsen


Mjøen
( Husmann / 
Jon 
Halvardsen


( Husmann / 
Tillbaka till:
Huvudsidan
Tillbaka till:
Starta resan
Back to:
Mainpage
Back to:
Start journey
www.svaleng.com
© SPW