OBS! Viktig information / Attention! Important information:
NnnnFörnamn / Given name
Nnnn = Efternamn / Surname
11/10 1801 = dd/mm  yyyy
  f.  = flicknamn / maiden name
  a.  = adopterad / adopted
f.u. = född utom äktenskapet / illegitimate
 
   = född/born
  = död/dead
= tillbaka/back    = nästa ana/next ancestor
  = slut på grenen/end of branch
 =Fotografi / Portrait
 =Info. & historia / Information & history
Israel
Anderssøn
1792
Straumfors bnr. 2
Innigarden
20/07 1875
Straumfors bnr. 2
Innigarden
Anders
Israelsøn
1755
Straumfors bnr. 2
Innigarden
18/11 1820
Straumfors bnr. 2
Innigarden
Israel
Anderssøn
1724
Berg i N.R.  G.
1791
Straumfors bnr. 2
Innigarden
Dordi
Jonsdatter

1717
Utland
1796
Straumfors bnr.2
Innigarden
Jon 
Johansøn
1680
Utland
1758
Utland
Ane
Mathiasdatter
1690
Medstraum
25/3 1769
Utland
Else
Larsdatter
1765
Medstraum bnr.2
Grannstua
22/5 1848
Straumfors bnr.2
Innigarden
 Lars
Jonsøn
1739
1811
Medstraum bnr.2
Grannstua 
Jon
Mathiassøn
1696
1757
Medstraum
Else
Larsdatter
1693
N. Luktvassli
14/11 1767
Medstraum
Weronicha
Christensdatter
1736
Røsså bnr.2
12/4 1780
Medstraum bnr.2
Grannstua
Christen
Iversøn
1709
Røsså
  9/5 1773
Røsså bnr.2
Marite
Hansdatter
1706
Meland bnr.3
Utigarden
27/11 1793
Røsså bnr.3 bruk 2
Weronicha Chierstina
Johansdatter
1798
Medstraum bnr.2
Grannstua
22/10 1885
Straumfors bnr. 2
Innigarden
Johannes
Larssøn

15/2 1767
Medstraum bnr.2
Grannstua
1807
Medstraum bnr.2
Grannstua
 Lars
Jonsøn
1739
1811
Medstraum bnr.2
Grannstua 

Jon
Mathiassøn
1696
1757
Medstraum

Else
Larsdatter
1693
N. Luktvassli
14/11 1767
Medstraum
Weronicha
Christensdatter
1736
Røsså bnr.2
12/4 1780
Medstraum bnr.2
Grannstua
Christen
Iversøn
1709
Røsså
  9/5 1773
Røsså bnr.2
Marite
Hansdatter
1706
Meland bnr.3
Utigarden
27/11 1793
Røsså bnr.3 bruk 2
Else Margrethe
Jacobsdatter
06/08 1766
Straumfors Bnr.1
1806
Medstraum bnr.2
Grannstua
Jacob
Nilssøn
1722
1801
Nils
Pedersøn

1695
1755
Anne
Jacobsdatter


1736

Gjertrud (Giertrud)
Jonsdatter
1732
1790

Jon
Matiassøn
1696
Medstraum
1757
Medstraum
Else
Larsdatter

1693
N. Luktvassli
14/11 1767
Medstraum

Tillbaka till:
Huvudsidan
Tillbaka till:
Starta resan
Back to:
Mainpage
Back to:
Start journey
www.svaleng.com
© SPW