Här finner du släkten Svalengs stamträd,
det sträcker sig 400 år bakåt i tiden!
Följ länkarna från sida till sida för att komma längre bak i "trädet".
Norska grenen
Tillstånd från er behövs.
Svenska grenen Canadensiska grenen
Tillstånd från er behövs.
Amerikanska grenen
Tillstånd från er behövs.

Om du som besöker oss finner att du på något sätt är en släkting eller har
uppgifter ang släktingar, vänligen kontakta
Weronicha med dina uppgifter
och tillstånd att lägga ut dem på släktsidan. (krävs enl. PUL)
Även ett enstaka namn är av stor betydelse.
Klicka på tavlan om du vill se bilder
från 1997 av gården "Svalingen bnr. 2".
Byggnaden på tavlan, den gamla mangårdsbyggnaden på huvudgården, revs i mitten av 80-talet till förmån för en modern villa. Bara den urgamla ladugården, med enormt breda plankor finns kvar av huvudgårdens originalbyggnader.