Släktens kända historia började
Anno 1580-90
Det började med Oluff, jag säger mig att han troligen var en ung man, som var född ca. 1580-90, Han inmutade en bit mark och byggde sedan en gård där. Den fick namnet "Røssaa".
Gården finns fortfarande kvar och ligger i "Hemnes kommun", i nord-Norge ca. 3,5 mil från Mo i Rana.

Här börjar de äldsta anor jag har funnit för släkten Svaleng.
Till stamtavlan:

Där hittar du ett 400-årigt stamträd över släkterna:
Svaleng, Moene, Åhlén & Nyström.
Svaleng härstammar från och lever i Hemnes i nord Norge.
Moene härstammar från och lever i Oppdal i Norge.
Åhlén kom från Uppland, Wilhelmina föddes i Tibble, det är ännu oklart vilket Tibble men mest troligt är Håbo-Tibble. Tips emottages tacksamt.
Nyström kommer från en gosse med "fader och moder okänd"...
Född på Bergsgränd, Kungsholmen i Stockholm. Fadern var, enligt släktsägnen, frikyrkopredikant och helbrägdagörare i Sorunda socken i Södermanland. Tips emottages tacksamt.
Släkten Svaleng finns sedan ca. 100 år tillbaks även i Canada och USA.
I USA & Canada har namnet i vissa familjer "amerikaniserats" till bla. Svaling & Swalling.
För att komplicera det hela finns det Swalling´s även i Sverige, England och Australien.
Vad gäller Sverige & England har jag inte kunnat hitta några samband.
I England har jag funnit Swallings ned till 1600/1700-talet och avfärdar därmed eventuellt
släktskap, även om vissa förnamn hos dem är ganska nordiska. Men det kan ha sin
förklaring i "våra" (nordbors) besök i England kring 1000-talet och senare.
I Norge finns ännu en släkt med namnet Svaleng, men det är taget runt 1930-40 talet,
och de är alltså inte ättlingar från den gamla gården Svaleng i Hemnes.
Enligt uppgifter från den släktens ålderman.
Eventuellt tillhör även Swalling´s i Australien vår släkt, vi forskar i det.

Om du som läser detta har några tips, hör av dig.